การรับประกัน

การรับประกันสินค้า

     1. สินค้าทุกชนิดภายในร้านรับประกันเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน 7 วัน *

     2. สินค้าประเภทแผ่นเกมส์ทุกชนิดไม่มีการรับประกัน

     3. เครื่องเล่นเกมส์ที่ผ่านการแปลงระบบหรือมีการเล่น Copy ทุกประเภท มีบริการเปลี่ยนให้ตามข้อ 1 เท่านั้น ทางร้านมีบริการหลังการขายหากเครื่องมีปัญหา ทางร้านจะทำการส่งซ่อมและจัดหาอะไหล่ให้ โดยลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง


สินค้าจะหมดการรับประกันทันที หาก.....

     1. ปัญหาจากระบบไฟฟ้า ที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า เช่น มีรอยไห้ม ไฟกระชาก หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องเสียหาย

     2. ความผิดพลาดจากการ Update หรือ ทำการดัดแปลง Software เอง

     3. มีคราบของเหลว หรือมีร่องรอยการตกหล่น กระแทก

     4. สติ๊กเกอร์รับประกันของทางร้านฉีกขาด เสียหาย หรือมีร่องรองการเปิดออก


* สินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์และกล่องครบถ้วน ไม่มีร่องรอยความเสียหาย และสติ๊กเกอร์รับประกันไม่ฉีกขาดเสียหาย

* การเคลมสินค้าทุกชนิดต้องใช้ใบเสร็จที่ออกให้โดยทางร้าน กรุณาเรียกรับใบเสร็จเมื่อรับสินค้า

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,051,475